Domov Življenjski Stil Kako prepoznati čustveno inteligenco?

Kako prepoznati čustveno inteligenco?

Čustvena inteligenca (EI – Emotional Intelligence ali EQ – Emotional Quotient) je sposobnost prepoznavanja in jasnega identificiranja občutkov in čustev – tako svojih kot tujih. Je sposobnost razumevanja in sposobnost nadzorovanja čustev ter koriščenja teh za izražanje misli in izvajanje dejanj. Ravnanje mora biti takšno, da podpira našo osebnostno rast in ne škoduje drugim ljudem.

Obstaja ogromno dokazov, da je v primerjavi z razumsko inteligenco čustvena bolj pomembna za uspeh v življenju. In to tako na zasebnem kot na poslovnem področju. Zato je prav, da v današnjem prispevku nekaj besed namenimo prav tej vrsti inteligence, ki jo številni ljudje žal še vedno zanemarjajo.

Dan Goleman je v svoji knjigi opredelil 5 glavnih komponent čustvene inteligence:

1. samozavedanje

Tu gre za prepoznavanje in razumevanje lastnih razpoloženj in motivacij ter njihovega učinka na druge. Za samozavedanje je torej potrebno, da znamo prepoznati svoja čustva. Čustvena zrelost se tako kaže v samozavesti, smislu za humor in zavedanju tega, kakšen vtis naredimo na druge.

2.  samoobvladovanje

Samoobvladovanje je sposobnost presojanja in sposobnost, da razmislimo, preden izberemo primerno vedenje. Po domače: gre za to, da znamo kontrolirati svoje impulze. Čustvena zrelost se kaže v tem, da se zavedamo posledic svojih dejanj (znamo prevzeti odgovornost zanje), smo prilagodljivi in pripravljeni na spremembe. Pa tudi takrat, ko se nekdo do nas obnaša na neprimeren način, ne reagiramo enako, saj se izogibamo temu, da bi situacijo še poslabšali.

3.  notranja motivacija

Ali ste dovolj motivirani? / Foto: SHUTTERSTOCK

Odraža se v interesu za učenje. Prav tako pomeni, da se človek raje odloči za delo na sebi, kot pa da išče bogastvo in status. Čustvena zrelost se kaže v zavzetosti za dokončanje nalog in vztrajanju tudi takrat, ko se človek znajde v težavnih situacijah.

4. empatija

Empatija je sposobnost vživljanja v čustva drugih. To je možno le v primeru, da se najprej zavedamo svojih čustev, saj ne moremo razumeti drugih, dokler najprej ne razumemo sebe. Čustvena zrelost se kaže v tem, da zaznamo emocije drugih in pokažemo interes za skrbi drugih. Poleg tega se izraža tudi v proaktivnosti, se pravi v tem, da znamo predvideti posameznikove potrebe in nanje ustrezno reagirati.

5. socialne veščine

Socialne spretnosti se nanašajo na posameznikovo sposobnost vplivanja na druge ljudi. Ljudje z dobrimi socialnimi spretnostmi imajo veliko znancev in smisel, da najdejo stične točke s širokim krogom ljudi.

Foto: SHUTTERSTOCK