Connect with us

Pogoji uporabe

Dobrodošli na Bumnovice.si, spletnem mestu, namenjenem informiranju in razvedrilu bralcev na temo zanimivosti, aktualnih dogodkov, zabave, življenjskega stila, glasbe, potovanj in kulinarike. Ta stran s pogoji opisuje pomembna pravila in informacije, ki jih morajo upoštevati vsi uporabniki, da lahko uporabljajo našo spletno stran. Pred uporabo Bumnovice.si in vseh povezanih spletnih mest natančno preberite te pogoje.

Pregled

Pogoji in določila (“pogoji”) na tej strani urejajo vaš dostop do storitev in uporabo storitev, ki jih ponuja COSMO MEDIA d.o.o. (“COSMO MEDIA d.o.o.”). Če se ne strinjate s katerimi koli / vsemi naštetimi pogoji, ne uporabljajte nobenih Storitev. Storitve BumNovice.si so v lasti in upravljanju podjetja COSMO MEDIA d.o.o .. Z izrazom „Storitve“ se sklicujemo na katerokoli spletno mesto, aplikacijo in / ali druge storitve ter vse povezane strani in vsebine, ki so pod nadzorom podjetja COSMO MEDIA d.o.o .. Izraz “Vsebina” se nanaša na vso vsebino, informacije in gradiva, vključno z besedili, programsko opremo, povezavami, sporočili, tehnologijami, objavami, glasbo, video vsebinami, slikami, zvokom, grafiko, igrami, e-poštnimi sporočili in vsem avdiovizualnim oz. drugimi gradivi, ki so na voljo v okviru omenjenih storitev, ne glede na to, ali so bile vsebine naložene, objavljene, prenesene, distribuirane ali kako drugače na razpolago s strani nas, naših agentov, ponudnikov licence in / ali ponudniki storitev ali vas in ​​/ ali drugih uporabnikov ali tretjih oseb. Kadarkoli se sklicujemo na “COSMO MEDIA d.o.o« v obliki “mi”, “nas” in “naše”, se sklicujemo na COSMO MEDIA d.o.o, kot na skupino družb in pooblaščencev ter na vsakega izmed njihovih zastopnikov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, članov, podizvajalcev in zastopnikov. Kadarkoli se sklicujemo na »vas« in »vaše«, se sklicujemo na vas, kot na uporabnika storitev. Z terminom Uporabnik se sklicujemo bodisi na “odjemalca” (ki bere spletni portal), član portala bumnovice.si pa je vsak uporabnik, ki se v omrežje bumnovice.si uspešno registrira oziroma prijavi.

Odgovornosti stranke

Naročnik je odgovoren, da pred rezervacijo katerega koli izvajalca na kraju dogodka zagotovi vse ustrezne glasbene licence, zavarovalne police in varnostne preizkuse, ter se prepriča, da na kraju dogodka ne obstajajo omejitve glasnosti, ki bi izvajalcu lahko preprečile dobro izvedbo dogodka. V primeru, da je izvedba dogodka odpovedana iz enega od teh razlogov, bo izvajalec kljub temu še vedno upravičen do celotne pristojbine. Naročnik mora na prizorišču in med izvajanjem dogodka zagotoviti varno oskrbo z električno energijo in zagotoviti varnost izvajalcev ter njihove opreme in premoženja. Če naročnik ne želi zadržati rezervacije, potem ko je z izvajalcem že bil sklenjen dogovor in nastop odpove, lahko to privede do plačila določenih pristojbin. Naročnikova odgovornost je zagotoviti, da izvajalec ne bo trpel zaradi agresivnega ali nasilnega obnašanja. Če se naročnik zaveda takšnega vedenja gostov ali osebja in se takšno ravnanje ne spremeni, lahko izvajalec odpove predstavo in bo kot takšen še vedno upravičen do svoje polne pristojbine. Če izvajalec ne more dokončati celotne predstave zaradi zakasnitev organiziranega dogodka, ali zaradi omejitev, ki so na izvajalni dan nastopila s prizorišča, plačilo takšnemu izvajalcu še vedno pripada. Če je uspešnost dogodka zaradi razlogov, ki niso pod nadzorom izvajalca manjša, kot je to običajno, je ta še vedno upravičen do celotnega honorarja.

Opis spletne strani/portala Bumnovice.si

Bumnovice.si je spletna stran, ki deluje v Sloveniji ter vsak dan svojim obiskovalcem ponuja veliko zanimivih vsebin, informacij, domače in tuje novice ter novosti s področja zabave, glasbe, filma, osebnostne rasti, odnosov. Uporabnikom zagotavlja storitve, ki so visoko interaktivne in tehnološko dovršene. Uporabniki, ki so na portalu registrirani lahko vsebine tudi komentirajo

Dostop do naše spletne strani

Dostop do naše spletne strani je dovoljen le začasno. COSMO MEDIA d.o.o. si pridržuje pravico, da brez kakršnega koli obvestila umakne, spremeni ali ustavi delovanje spletnega mesta (vključno z vsemi storitvami, ki so na njemu dostopne). Občasno podjetje COSMO MEDIA d.o.o. Posodobi svoje spletno mesto in lahko kadarkoli spremeni vsebino spletnega mesta, brez da vas o tem obvesti. COSMO MEDIA d.o.o. na nikakršen način ne odgovarja, če zaradi kateregakoli razloga naša spletna stran ali katero koli območje spletne strani kadarkoli ni dosegljivo. Sami ste odgovorni za ureditev in organizacijo vseh potrebnih dogovorov za dostop in ogled spletnega mesta in uporabo storitev. Edino vi ste odgovorni za to, da vsi posamezniki, ki dostopajo do našega spletnega mesta prek vaše internetne povezave, poznajo tukaj določene pogoje.

Povezave tretjih oseb

Storitve lahko vključujejo povezave do nekaterih storitev, ki jih upravljajo ali zagotavljajo tretje osebe, kot so oglaševalci in drugi ponudniki vsebin. COSMO MEDIA d.o.o. nima nadzora nad tako povezanimi storitvami in na noben način ne odgovarja za njihovo vsebino, zakonitost ali funkcionalnost. Tretje osebe lahko zbirajo podatke ali zahtevajo od vas osebne podatke; COSMO MEDIA d.o.o. nikakor ni odgovorna za zbiranje, uporabo ali razkritje kakršnih koli oblik informacij, ki jih takšne storitve lahko od vas zahtevajo ali zbirajo. Povezovanje z drugimi storitvami ali spletnimi mesti z Storitev je na vašo lastno odgovornost. Storitve lahko prav tako vključujejo nekatere funkcije, funkcionalnosti in / ali vsebine, ki so gostiteljske in s katerimi upravlja ali jih dobavlja katerikoli tretji ponudnik storitev, vključno z spletnimi dnevniki, območji javne razprave, foto in video galerijami, dražbami, spletnimi nakupi in obdelavo plačil . Takšni ponudniki storitev lahko od vas zahtevajo, da sprejmete njihove dodatne pogoje. Za izpolnjevanje teh dodatnih pogojev ste odgovorni izključno sami in to ne bo vplivalo na vašo nadaljnjo obveznost spoštovanja pogojev, določenih v tej dokumentaciji. COSMO MEDIA d.o.o. izrecno zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi z opustitvami ali dejanji omenjenih tretjih ponudnikov storitev. Kakršna koli storitev, povezana s Storitvami ali storitev, ki kako drugače vpliva na omenjene storitve, ne sme i) uporabljati kateregakoli trgovskega znaka blagovne znamke COSMO MEDIA d.o.o. brez našega izrecnega dovoljenja; ii) delno ali v celoti kopirati vsebin našega spletnega mesta, v namen ponovne uporabe omenjene vsebine za lastno ali javno uporabo, razen predhodnega dogovora z nami. iii) vsebovati kakršne koli vsebine, ki bi se lahko štela za nezakonito, kontroverzno, žaljivo, neokusno ali kako drugače škodljivo za podjetje COSMO MEDIA d.o.o., škodila ugledu podjetja ali komercialnim interesom podjetja. iv) ustvariti okvira ali katerega koli drugega brskalniškega okolja okrog naše Vsebine, razen če se tako predhodno dogovorite z nami; v) kršiti intelektualne lastnino ali drugih pravic kogar koli; vi) sklepati, da podjetje COSMO MEDIA d.o.o. Podpira ali priporoča takšne storitve.   COSMO MEDIA d.o.o. si pridržuje pravico, da odstrani in / ali prekine kakršnokoli povezavo ali dejavnost, ki krši te pogoje, in da sprejme kakršne koli druge ukrepe, za katere meni, da jih je v povezavi s tem potrebno sprejeti.

Vaša uporaba storitev

Vsebine storitev lahko prikazujete na računalniškem zaslonu ali drugih napravah in jih v elektronski obliki shranite na disk (vendar ne na katerikoli strežnik ali pomnilniško napravo, povezano v katerokoli omrežje) samo za osebno, nekomercialno uporabo. Vsebin povezanih z objavami, izvedbo, ponovnim posredovanjem, nastopi, distribucijo ali kakršnih koli drugačnih vsebin ne smete uporabljati v komercialne ali druge nepooblaščene namene. Strinjate se, da Storitve uporabljate zgolj za svojo osebno, nekomercialno uporabo, pa tudi za zakonite namene, in se zavezujete, da vas ob neupoštevanju določb lahko kaznujemo s kakršnokoli obliko kazenske in civilne odgovornosti. Poleg tega sprejemate, da Storitev ne boste uporabljali za: i) kršitev kakršnegakoli veljavnega lokalnega, nacionalnega ali mednarodnega prava, predpisov ali regulacij; ii) za karkoli, kar je bodisi goljufivo ali nezakonito ali povezano s katerimkoli goljufivim ali nezakonitim namenom ali dejanji; iii) pošiljanje, zavestno zbiranje, nalaganje, prenašanje, uporabo ali ponovno uporabo kakršnih koli gradiv, ki niso v skladu z našo Politiko o avtorskih pravicah; iv) pošiljanje ali širjenje kakršnega koli nezaželenega ali nepooblaščenega oglaševalskega ali promocijskega materiala ali katere koli druge podobne aktivnosti (neželene pošte); v) zavestni prenos, pošiljanje, distribucijo ali nalaganje vseh vrst podatkov ali materialov, ki vsebujejo viruse, vohunsko programsko opremo, trojanske konje, zapisovalce pritiskov gumbov tipkovnice, črve, adware, časovne bombe ali druge škodljive programe ali z njimi povezano računalniško kodo, ki negativno vpliva na delovanje katere koli računalniške strojne ali programske opreme; ali vi) kopiranje, zbiranje, rudarjenje, strganje in pridobivanje spletnih vsebin, bodisi ročno ali s pomočjo spletnih pajkov, zajemanje, shranjevanje ali združevanje kakršnihkoli vsebin, kot so slike, besedila, zvoki, videoposnetki, programska oprema, podatki, izvirna ali predmetna koda, statistika, formule, algoritmi, analiza, registri, shrambe, indeksi ali katerih koli drugih informacij, ki so na voljo v okviru storitev ali v povezavi s storitvami, ki vključujejo ročne ali avtomatiziranim postopke ali kakšen drugačen način;   razen povezave s podjetjem COSMO MEDIA d.o.o. in strežnikov podjetja prek HTTP zahtevkov s spletnim brskalnikom. Dostopa do vsebin podjetja COSMO MEDIA d.o.o in do strežnikov podjetja si ne smete zagotoviti na kakršenkoli drug način, na primer z uporabo skrbniških gesel ali pretvarjanjem, da ste skrbnik, bodisi med uporabo storitev ali kako drugače. Strinjate se, da ne boste motili, spreminjali ali posegali v Storitve ali katero koli s storitvami povezano programsko, strojno in strežniško opremo in da ne boste ovirali uporabe storitev Storitev drugih posameznikov. Če storitve vključujejo prenos določene programske opreme, kot je recimo aplikacija, se strinjate, da ne boste (in ne skušali pri tem spodbujati drugih): (i) programske opreme in / ali aplikacije uporabljali za kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so jasno dovoljeni s temi pogoji; in da ne boste (ii) prilagodili, kopirali, spremenili, dekompilirali, razstaviti, reverzno inženirali, distribuirali ali drugače posegali v izvedena dela na podlagi, prenašali, licencirali, prodali, prenašali, izvajali, prikazovali, predvajali ali kako drugače izkoriščali programsko opremo in / ali aplikacijo ali katerokoli področje programske opreme in / ali aplikacije, razen če to ni jasno dovoljeno v okviru teh določb.

Vsebina avtorja prispevka

“Vsebina avtorja” pomeni katero koli Vsebino, ki jo naložite vi ali drugi uporabniki in je ta poslana, objavljena ali na voljo preko Storitev. Zavedate se, da vaša komunikacija v okviru Storitev ni zasebna ali zaupna in da si jih lahko ogledajo ali do njih dostopajo drugi posamezniki, ki uporabljajo storitve. COSMO MEDIA d.o.o. si pridržuje pravico do pregledovanja, premikanja, urejanja ali brisanja vsebine avtorja, brez kakršnega koli obvestila in v povezavi s tem ne prevzema nobene odgovornosti. COSMO MEDIA d.o.o. ne spodbuja, ne podpira, in se ne nujno strinja s komentarji, mnenji ali izjavami, ki so objavljene ali poslane kot vsebina avtorja. Vse informacije ali gradiva, ki jih objavljajo drugi uporabniki Storitev, vključno z mnenji in nasveti, predstavljajo pogled in odgovornost takšnih uporabnikov in ne predstavljajo stališča podjetja COSMO MEDIA d.o.o .. Sprejemate, da družba COSMO MEDIA d.o.o., v največji možni meri, ki jo dovoljujejo zakonska sredstva ne prevzema nobene oblike odgovornosti za vsebino katerega koli avtorja, vključno za kakršno koli odpoved ali zamudo zaradi odstranjevanja vsebine katerega koli avtorja. Izključno vi ste odgovorni za vsebine, ki jih objavljate, in lahko kot takšni odgovarjate za vsebine, ki ste jih objavili ali poslali na spletno mesto. Strinjate se, da boste upoštevali naslednji pravilnik o sprejemljivi vsebini in ne boste oddali vsebine avtorja, ki: i) je napadalna, sovražna, nespodobna, rasistična, obrekovalna, diskriminatorna, invazivna v smislu zasebnosti posameznika ali pravice do obveščenosti javnosti, vulgarna, spolno žaljiva, grozi drugim uporabnikom, je moteča za tok klepeta ali po našem razumnem mnenju, nezakonita, ali drugače neustrezna. ii) lažno predstavlja koga, lažno navaja, da ste zaposleni pri COSMO MEDIA d.o.o., ste naš zastopnik ali eden izmed naših poslovnih partnerjev. iii) krši pravice tretjih oseb (vključno z blagovno znamko, avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi ali kakršnimi koli osebnimi ali lastniškimi pravicami ali neupoštevanji zaupnosti) iv) promovira ali podpira kakršno koli nezakonito dejavnost, vključno z vdori v programsko opremo, terorizmom, jemanjem drog, krajo ali distribucijo lažne programske opreme. v) vsebuje kakršne koli oglaševalske, promocijske ali komercialne razpise ali bi lahko pomenil vir neželene pošte, piramidne sheme, verižna pisma ali kakršne koli druge oblike komercialne dejavnosti. vi) negativno vpliva, zavira ali omejuje katerega koli drugega uporabnika pri uporabi in uživanju v Storitvah; vii) vsebuje katere koli vrste virus, zlonamerno programsko opremo, časovno bombo, trojanske konje, črve ali druge povezane škodljive programske rutine.   Ko pošljete vsebino avtorja prispevka, nam ponudite neizključno globalno, brezplačno, nepreklicno, trajno licenco za njeno uporabo na kakršenkoli način in v katerikoli obliki, na katerem koli forumu ali mediju, brez kakršnega koli obvestila, plačila ali pripisovanja zaslug vam ali kateri koli tretji osebi. Temu se odpovedujete in se obenem strinjate, da ne boste terjali nikakršnih moralnih ali sorodnih sredstev, ki jih imate kot avtor vsebine.

Elektronske komunikacije

Strinjate se, da boste z naše strani prejemali sporočila preko e-pošte, na podlagi zapisanih pogojev in veljavne zakonodaje. Strinjate se, da bodo vsi dogovori, obvestila in druga sporočila, ki vam jih ponujamo v elektronski obliki, v skladu s kakršnimi koli zakonskimi zahtevami, da so takšna sporočila v pisni obliki.

Pravilnik o avtorskih pravicah

Vsa vsebina in ostalo gradivo glede Storitev je v lasti podjetja COSMO MEDIA d.o.o. ali tretjih oseb, ki skrbijo za dotične licence (in jih zajemajo mednarodni zakoni o avtorskih pravicah, patentih, oblikovanju, blagovnih znamkah in drugi zakoni, ki ščitijo intelektualno lastnino in s tem povezane lastniške pravice). Vse take pravice so pridržane nam in našim dajalcem licenc. Strinjate se, da nam pripadajo in vse blagovne znamke ali logotipi v okviru Storitev, kot so COSMO MEDIA d.o.o. („COSMO MEDIA d.o.o. blagovne znamke«) in da jih ne smete uporabljati brez pisnega soglasja podjetja COSMO MEDIA d.o.o. Strinjate se, da ne boste spreminjali ali odstranjevali nobenih obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, patentih ali drugih lastniških pravicah, ki so prikazana v okviru Storitev. Ob morebitnem nepooblaščenem kopiranju vsebine, ki je na voljo v okviru ali v povezavi s temi storitvami, lahko pride do prepovedi vaše uporabe storitev in do nadaljnjih pravnih ukrepov. COSMO MEDIA d.o.o. zelo spoštuje intelektualno lastnino in druge pravice drugih oseb in od svojih uporabnikov zahteva, da storijo enako. COSMO MEDIA d.o.o. lahko v določenih okoliščinah in na podlagi lastne presoje prekine dostop uporabnikom, ki kršijo pravice drugih. Če opazite ali verjamete, da je bila vaša vsebina ali delo kopirano in je dostopno v storitvah na način, ki se lahko šteje za kršitev avtorskih pravic ali da storitve vsebujejo povezave ali sklice na druga spletna mesta, ki vsebujejo gradiva ali dejavnosti, ki kršijo vaše avtorske pravice, nas kontaktirajte. Če opazite ali ste prepričani, da vas je kateri koli uporabnik na spletnem mestu ali prek svoje avtorske vsebine obrekoval, vas prosimo, da nas o tem obvestite.

Odškodnina

Strinjate se od podjetja COSMO MEDIA d.o.o. in naših uradnikov, agentov, zaposlenih, pooblaščencev, direktorjev, naslednikov in podružnic ne boste zahtevali odškodnine, zahtevkov, poravnave izgub in drugih obveznosti, tožb, sodb, obresti, nagrad, glob ali kakršnih koli drugih stroškov, vključno z odvetniškimi honorarji, ki so posledica vaše uporabe ali zlorabe storitev ali vaše kršitve teh pogojev, tudi brez kakršnih koli omejitev vsebine, ki je bila poslana ali je bila na voljo v okviru Storitev.

Izjava o garanciji in omejitvi odgovornosti

V najvišji meri, ki jo dovoljuje ustrezna zakonodaja, se izrecno strinjate, da je vaša uporaba storitev izključno na lastno odgovornost. Storitve so za vašo uporabo na voljo “kot so” in “kot so na voljo”. V obsegu, ki ga dovoljujejo ustrezna pravna sredstva, se družba COSMO MEDIA d.o.o. in njeni ponudniki licence, storitev, dobavitelji, prodajalci in zastopniki, direktorji, uradniki, zaposleni, člani, podizvajalci in predstavniki podjetja, izrecno odrekajo vse izrecne in implicitne garancije, vključno z vsemi garancijami glede natančnosti, zanesljivosti, pomot v opisu ali naslovih, primernosti za določen namen ali katere koli druge vrste garancije, stanja, ali zastopanja, bodisi ustnega, pisnega ali v elektronski obliki, kot tudi popolnosti ali pravilnosti kakršnihkoli informacij, ki jih vsebujejo Storitve, ali so te na voljo preko Storitev. COSMO MEDIA d.o.o. ne daje nobene garancije, da bo dostop do storitev neprekinjen ali da pri tem ne bo prišlo do napak, izpustitev, odpovedi ali izgube posredovanih informacij ali da pri prenosu v Storitve ne bo nikakršne škode, nastale zaradi virusov. COSMO MEDIA d.o.o. ne zagotavlja nobene garancije dostopa do storitev ter uporabe storitev v izbranem času ali kraju,, ter da bo COSMO MEDIA d.o.o. zagotavljal zadostno zmogljivost za storitve kot celoto ali na katerem koli določenem geografskem območju. V nobenem primeru družba COSMO MEDIA d.o.o. ali njegovi ponudniki licence, storitev, prodajalci, dobavitelji in njihovi zastopniki, uradniki, direktorji, zaposleni, člani, podizvajalci in predstavniki so odgovorni za posredno, neposredno, kazensko, posebno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi vaše uporabe storitev, interneta ali kakršnih koli drugih zahtevkov, povezanih z vašo uporabo storitev, vključno z virusi, ki naj bi bili pridobljeni preko Storitev, z vašo uporabo ali odvisnostjo od storitev ali katere iz vsebin in materiala, ki so na voljo v okviru Storitev, kljub vloženem zahtevku ali vzroku za tožbo, tudi če smo bili seznanjeni ali opozorjeni na možnost takšnih odškodnin. COSMO MEDIA d.o.o. ne daje nikakršnega zagotovila ali jamstva za storitve tretjih oseb, ki so na voljo preko Storitev, in v postopku ne bo stranka ali celo odgovorna oseba za spremljanje vseh transakcij, ki se dogajajo med vami in tretjimi ponudniki storitev. Ker nekatere sodne oblasti ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, je v teh sodnih oblasteh odgovornost omejena na polno dovoljeno stopnjo. Odgovornost ne bo omejena v primeru telesne poškodbe ali smrti, ki je neposredno posledica malomarnosti, goljufivih lažnih predstavitev ali kakršnekoli druge odgovornosti do stopnje, za katero takšne odgovornosti ni mogoče izključiti ali omejiti na podlagi ustreznih zakonov.

Predložitve

Radi slišimo besede naših bralcev in vedno cenimo vse ideje, ki nam jih pošljejo. Ne moremo pa zagotoviti, da bodo vsi poslani predlogi objavljeni na naši spletni strani. Vsi predloženi prispevki morajo biti v skladu z zgoraj navedenimi določili, da jih lahko upoštevamo.

Zahvaljujemo se vam za zanimanje za pošiljanje novic na spletno stran “Bumnovice.si”. Vaš prispevek je zelo cenjen!

Sprejem pogojev

Z dostopom ali uporabo portala Bumnovice.si se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji storitve in naša politika zasebnosti. Če se ne strinjate s katerim koli delom te strani, morate takoj prenehati uporabljati spletno mesto.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vsa vsebina, objavljena na Bumnovice.si, vključno z besedilom, slikami, zvočnimi in video posnetki, je last portala Bumnovice.si ali naših dajalcev licence. Do te vsebine lahko dostopate in jo uporabljate samo za osebne, nekomercialne namene. Vse pravice do vsebine, ki niso izrecno podeljene s temi pogoji, si pridržujejo Bumnovice.si ali njeni dajalci licence. Nepooblaščeno kopiranje, razmnoževanje, spreminjanje, distribucija ali prikazovanje te vsebine je strogo prepovedano.

Uporabniška vsebina

Uporabnikom lahko omogočimo objavo povratnih informacij, komentarjev in druge uporabniško ustvarjene vsebine na Bumnovice.si ali povezanih spletnih mestih (skupaj »uporabniška vsebina«). Če se odločite za oddajo uporabniške vsebine na naši spletni strani, se strinjate, da:

Ste lastnik uporabniške vsebine ali imate vse potrebne pravice za objavo takšne vsebine;

Ne boste posredovali nobenega gradiva, ki je klevetniško, obrekljivo, nespodobno, pornografsko, žaljivo ali kako drugače krši kateri koli zakon;

Imamo pravico do uporabe in/ali spreminjanja vaše uporabniške vsebine za lastne poslovne namene brez nadomestila za vas.

AdSense

Bumnovice.si lahko vključuje oglaševalske storitve tretjih oseb, kot je Google AdSense. Ti oglaševalci lahko zbirajo in uporabljajo informacije (brez vašega imena, naslova, e-poštnega naslova ali telefonske številke) o obiskih spletnega mesta, da bi zagotovili ciljno usmerjene oglase. Nimamo dostopa ali nadzora nad nobeno od dejavnosti teh oglaševalcev.

Omejitev odgovornosti

Bumnovice.si ponujajo vsebino na tem spletnem mestu izključno v informativne namene. Ne dajemo nobenih zagotovil ali jamstev glede točnosti, zanesljivosti, popolnosti ali pravočasnosti informacij, ki so na voljo na naši spletni strani, in ne moremo biti odgovorni za morebitne napake ali opustitve tukaj. Prav tako ne jamčimo, da bo naše spletno mesto vedno na voljo ali da gradivo na našem spletnem mestu ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih komponent. To spletno mesto uporabljate na lastno odgovornost in sami ste odgovorni za morebitno škodo ali izgubo, ki je posledica takšne uporabe.

Spremembe pogojev

Te pogoje lahko občasno spremenimo brez predhodnega obvestila. Vaša odgovornost je, da redno obiskujete to stran, da boste obveščeni o vseh takih spremembah. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta potrjuje, da sprejemate morebitne spremenjene pogoje.

Z uporabo portala Bumnovice.si se strinjate z našimi Pogoji in določili, kot je opisano zgoraj. Prosimo, kontaktirajte nas, če imate kakršna koli vprašanja ali skrbi glede teh pogojev. Hvala za obisk! Veselimo se zagotavljanja vsebine, ki je pronicljiva in zabavna.

Kontaktirajte nas

Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje o teh pogojih ali naši spletni strani, nam pišite na [email protected]. Veselimo se vašega odgovora!

Razno

Pridržujemo si pravico, da Pogoje kadarkoli spremenimo ali posodobimo brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico, da kadar koli prekinemo vašo uporabo ali zmožnost dostopa do naših Storitev, brez kakršnega koli obvestila.  Če se katerikoli vidik teh Pogojev šteje za neveljavnega ali neizvedljivega, so preostali vidiki teh Pogojev veljavni in izvršljivi. Če potrebujete pomoč ali imate vprašanja, nas kontaktirajte.

Nazadnje posodobljeno 09.10.2023

 

 

POGLEJTE SI NOVO PESEM SLOVENSKEGA GLASBENIKA

Zadnje novice

Kategorije

OGLASI

sidereals